Depsre ANAVR

Teme de Interes | Membrii ANAVR | Inscriere ANAVR | Contact

Statut

SCOPUL, OBIECTIVELE, ACTIVITATI CE VOR FI DESFASURATE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR PROPUSE

Capitolul I. SCOPUL

Scopul Asociatiei il reprezinta perfectionarea programatica si adecvarea cadrului medico-stiintific-profesional si a profilului cercetarii stiintifice romanesti in domeniul nefrologiei si accesului vascular in acord cu standardele internationale relevante.

Capitolul II. OBIECTIVELE

Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:

a) sa participe la activitatile vizand cresterea calitatii profesionale si deontologice a actului medical;
b) sa contribuie la formarea si perfectionarea specialistilor la nivelul standardelor internationale;
c) sa sprijine prin toate mijloacele pregatirea si dezvoltarea medicilor tineri, selectionati dupa criteriile pregatirii si calitatilor profesional-stiintifice;
d) sa sprijine cercetarea stiintifica de specialitate si valorificarea acestuia in tara si in strainatate;
e) sa contribuie la dezvoltarea cunostintelor si capacitatilor tinerilor medici aflati in perioada de pregatire (studenti, medici rezidenti, doctoranzi) referitoare la metodologia cercetarii stiintifice in domeniul medical;
f) sa se implice in elaborarea si dezvoltarea unor programe nationale si ghiduri de diagnostic precoce, preventie si tratament in domeniul nefrologiei;
g) sa sprijine aplicarea practica a programelor nationale in domeniul combaterii, prevenirii si incetinirii progresiei bolilor renale;
h) sa se implice in dezvoltarea si aplicarea unor proceduri de acces vascular in scop diagnostic si terapeutic;
i) sa contribuie activ la realizarea unor ghiduri referitoare la realizarea, monitorizarea si tratamentul complicatiilor accesului vascular temporar si permanent;
j) sa colaboreze cu forurile nationale si internationale de profil, precum si cu alte centre de cercetare si societati medicale din tara si din strainatate;
k) sa stimuleze, sa sprijine si sa organizeze schimburile profesional-stiintifice de informatii si de experienta ale membrilor sai cu parteneri din tara si din strainatate;
l) sa actioneze in vederea obtinerii sprijinului financiar si logistic din partea organizatiilor filantropice si a unor sponsori din tara si din strainatate pentru sustinerea si indeplinirea tuturor obiectivelor propuse;
m) sa initieze activitati bazate pe principiul autofinantarii, destinate sa asigure resursele necesare realizarii obiectivelor propuse.

Capitolul III. ACTIVITATI

Art. 1. In vederea atingerii obiectivelor propuse, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:
a) organizarea de congrese, conferinte, expozitii, simpozioane, mese rotunde, manifestari stiintifice si/sau culturale, cu participare nationala si internationala, in tara si strainatate;
b) desfasurarea de activitati de editare si difuzare de lucrari de specialitate, materiale scrise, audio, video, venite in sprijinul atingerii obiectivelor Asociatiei, inclusiv editarea revistei Nephrology & Vascular Access;
c) infiintarea de muzee, biblioteci, centre de informare si documentare;
d) elaborarea, organizarea, coordonarea, in acord cu ministerele, institutiile, laboratoarele si celelalte organisme de resort, a unor programe nationale de sanatate, precum si a unor programe pentru recuperarea medico-sociala a persoanelor bolnave, aflate in suferinta si nevoie;
e) sprijinirea institutiilor si societatilor, publice sau private, a organizatiilor si comunitatilor stiintifice si academice, a scolilor, bibliotecilor etc., in vederea realizarii unor activitati relevante pentru fenomenul medical, inclusiv prin acordarea de consultanta, indrumare sau asistenta operationala de specialitate;
f) infiintarea si/sau sprijinirea altor institutii sau societati in vederea realizarii obiectivelor Asociatiei;
g) organizarea si desfasurarea de activitate integranta de asistenta medicala, invatamant, pregatire si perfectionare profesionala, cercetare stiintifica medicala - studii, cursuri, cercetari, analize cu profil medical, elaborarea de protocoale de cercetare etc. - inclusiv prin colaborari si cooperari cu institutii, asociatii si societati din tara si strainatate;
h) acordarea de burse de studiu in domeniu si de ajutor stiintific pentru medicii romani sub forma de conferinte, stagii de specializare si perfectionare in tara si strainatate etc.;
i) procurarea, transportul si distribuirea de ajutoare medical-umanitare pentru persoanele bolnave, aflate in suferinta si nevoie;
j) colaborarea cu alte persoane fizice sau juridice, institutii, organisme si organizatii publice sau private din tara si strainatate, pentru atingerea obiectivelor propuse;
k) asocierea cu alte fundatii sau asociatii cu personalitate juridica in vederea realizarii unor activitati comune, in conformitate cu scopul acestora, inclusiv cu organizatii similare din strainatate;
l) desfasurarea de orice alte activitati care sunt in concordanta cu scopul Asociatiei si au aprobarea Adunarii Generale sau Consiliului Director.

ASOCIATII

Capitolul I. CALITATEA DE ASOCIAT. DOBANDIRE

Art.1. Au sau pot avea calitatea de asociati: membrii fondatori, membrii aderenti si membrii onorifici.
Art.2. Membrii fondatori ai Asociatiei sunt persoanele mentionate in art. 1 din titlul I, capitolul 1 al acestui Statut.
Art.3. Membrii aderenti sunt persoanele care adera la Asociatie ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului Statut.
Membru aderent poate fi - in conditiile ce urmeaza - orice persoana care, cunoscand Statutul Asociatiei, este de acord cu prevederile sale si intelege ca prin propria activitate sa contribuie la realizarea scopului Asociatiei.
Cererea de primire in Asociatie se adreseaza Consiliului Director. Consiliul Director decide acceptarea sau respingerea cererii. Decizia lui nu trebuie motivata.
Cei refuzati au drept de apel la Adunarea Generala, a carei hotarare este definitiva si executorie.
Art.4. Consiliul Director poate acorda calitatea de membru onorific oricarei persoane cu merite deosebite fata de Asociatie.


All rights reserved. Copyright ©2008 ANAVR

 
Site construit de SC ENYSOFTWARE SRL - www.enysoftware.com